Powtórki przed egzaminem certyfikatowym

W czasie tego kursu lektor, który jest również egzaminatorem, pomoże kursantom przygotować się to tego, żeby łatwo i przy minimalnym stresie mogli napisać państwowy egzamin na poziomie B1.

W programie kursu języka polskiego do B1: powtórki z gramatyki, typowe zadania egzaminacyjne, metody i strategie, które pomogą łatwo zdać egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego.

Najbliższy egzamin jest w listopadzie (ale listy są już zamknięte). Kolejny w maju.

Egzaminy powtórkowe prowadzimy w soboty, przez cały rok. Startujemy, gdy zbierze się grupa 4 osób. Egzamin obejmuje 20 godzin lekcyjnych (5 spotkań po 4 godziny lekcyjne).

Formularz kontaktowy